قانون جذب با دوست داشتن

ارتباط قانون جذب با دوست داشتن

آیا شما هم از دیدن شکل و شمایل فرد یا افرادی در زندگی تان حالتان بهم میخورد؟ آیا شما هم با دیدن یک تصویر یا جمله در شبکه های اجتماعی که با اعتقادات یا باورهایتان مغایرت دارد، نمیتوانید خشمتان را کنترل کنید و با نوشتن کامنت های توهین آمیز خو…
کسب موفقیت با قانون جذب

کسب موفقیت با قانون جذب

موفقیت را می توان به چندین دسته تقسیم کرد. عده ای رسیدن به پول و ثروت را موفقیت می دانند، عده ای رسیدن به یک جایگاه شغلی را موفقیت میدانند. ممکن است شخصی ملاک موفقیتش داشتن همسری ایده ال و یک زندگی آرام باشد. و شخص دیگری ممکن است موفقیت را تنها در…
قدرت قانون جذب

قدرت قانون جذب و پاکسازی ذهن

شب هنگام وقتی که به رختخواب می روید اغلب افکار زیادی در ذهن مرور می شود. تصاویر و صداهایی که گاهاً بسیار نامربوط و تار می باشند تمام ذهنتان را احاطه کرده است. گاهی شاهد دعوا کردن دو نفر در ذهن تان هستید که نمی دانید کیستند، یا در حال خوردن غذایی عجی…
بهبود روابط عاطفی

بهبود روابط عاطفی با قانون جذب

همانطور که قبلا استفاده از قانون جذب را برای کسب ثروت توصیه نمودیم، اینبار می خواهیم برای بهبود روابط عاطفی از طریق قانون جذب مواردی را بیان کنیم. انتقال احساسات امریست که بصورت غیر عمد و از روی ناخود آگاهی منتقل می گردد. اخم کردن، عصبانی ش…
قانون جذب با تمرکز بر خواسته ها

بکارگیری قانون جذب با تمرکز بر خواسته ها

بارها شنیده اید که می گویند ، بخواه تا به تو داده شود، حتی در سخنان و آیات خداوند هم بارها شنیده ایم که می فماید بخواه تا به اجابت شود. اما شاید برای عده ای این جمله کمی دور از ذهن به نظر برسد و درک درستی از آن نداشته باشند. جمله ی فوق تنها یک چی…