آرشیو ماهانه: شهریور ۱۳۹۶

دستیابی به معجزات با مثبت اندیشی در قانون جذب

مثبت اندیشی در قانون جذب

مبحث قانون جذب سال هاست که توجه متفکران و اندیشمندان را به خود جلب کرده است. ریشه ها و رد پای قانون جذب در روانشناسی و حتی باورهای مذهبی هم دیده می شود. جمله معروف ” هر آنچه بدان فکر می کنیم، خوب یا بد، به سمت ما جذب خواهد شد” را همه شنیده ایم. […]

۷ گام برای هدف گذاری و دستیابی به هدف – قسمت اول

روش های هدف گذاری و دستیابی به هدف

بدون شک هدف گذاری و دستیابی به هدف نیازمند نظم و انضباطی دقیق و حساب شده است. برای موفقیت در این مسیر ما باید اقدامات آگاهانه ای انجام دهیم و برخی عادت های بدی که ممکن است به هر نوعی سدی برای رسیدن به اهدافمان به شمار آیند را ترک کنیم. برای اینکه یک نظم […]

هدف گذاری برای رسیدن به خواسته ها

هدف گذاری برای رسیدن به خواسته ها

همه ما در زندگی اهدافی داریم. هر یک از ما دوست داریم در زندگیمان به چیزهایی خواه بزرگ یا کوچک دست یابیم. ما برای خودمان آرزوهای دور و دراز و تمایلات سوزانی را در ذهن می پروریم، حال برای رسیدن به این اهداف باید چکار کنیم؟ صرف اینکه چیزی را در ذهن بپروانیم و آرزوی […]

آموزش قانون جذب به کودکان – قسمت دوم

طریقه آموزش قانون جذب به کودکان

در قسمت قبل در ارتباط با طریقه آموزش قانون جذب به کودکان به چند نکته طلایی اشاره شد که در این مطلب به ادامه بحث می پردازیم. دانستیم که طریقه آموزش قانون جذب به کودکان با توجه به سن تفاوت هایی با دیگر گروه های سنی دارد. به این جهت  آگاهی از روانشناسی کودک و شناخت […]

آموزش قانون جذب به کودکان – قسمت اول

آموزش قانون جذب به کودکان

چقدر با قانون جذب آشنایی دارید؟ آیا تاکنون از قانون جذب برای رسیدن به خواسته ها استفاده کرده اید؟ آیا تاثیر مثبت قانون جذب را در زندگی و موفقیت خود دیده اید؟ تاسف بزرگ کسانی که حتی اندکی با قانون جذب آشنایی دارند اینست که چرا زودتر با قانون جذب آشنا نشده اند. سوالات بسیاری […]

۵ تکنیک کاربردی کسب ثروت با قانون جذب که باید بدانی

کسب ثروت با قانون جذب

شکی نیست که پول و ثروت نقش مهمی در زندگی هر فردی دارد. آیا می دانستید کسب ثروت با قانون جذب نیز میسر است؟ حتی اگر علاقه ای به کسب ثروت و پولدار شدن هم نداشته باشید ولی نمی توانید وانمود کنید پول و ثروت ارزشی ندارد. در تکنیک های عملی کسب ثروت با قانون […]

چگونه نگرش ذهنی مثبت داشته باشیم؟

نگرش ذهنی مثبت

برای جذب انرژی مثبت کائنات باید از خود شروع کنیم. تنها فکر کردن به آرزوها کافی نیست. همه اعمال و اتفاقات واکنشی است که در مقابل تحریکات حسی و اعتقادات عمیق انسان رخ می دهد. برای به اجرا در آوردن هر برنامه ای، لازم است تا بارها و بارها آن را در ذهن پروراند. نگرش […]

انرژی در قانون جذب چه نقشی دارد؟

هدایت انرژی در قانون جذب

بحث انرژی در قانون جذب جایگاه مهمی دارد در واقع همه چیز بر مبنای انرژی پایه ریزی شده است. اتفاقات خوب و بد، حوادث، موفقیت ها، چشم زخم ها و هر چه که در پیرامون ما روی می دهد به نوعی با انرژی در ارتباط است. آموزش قانون جذب ارتباط مستقیمی با آموزش جذب انرژی […]