می تونی بحث درباره ساختن سالی شگفت انگیز و پر از اتفاقات زیبا در دوره آنلاین هدف گذاری را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!