می تونی بحث درباره نشانه های کمبود اعتماد به نفس – قسمت دوم را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!