می تونی بحث درباره دستیابی به اعتماد به نفس بیشتر با تعیین ارزش ها را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!