می تونی بحث درباره کتاب الکترونیکی تنها راز موفقیت افزایش اعتماد به نفس را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!