آرشیو برچسب های: تغییر با ان ال پی

روش عملکرد NLP در تغییر نظام باورها

روش عملکرد NLP

تاکنون چه راه ها و تمرین هایی را برای دستیابی به تغییرات در نظام باورهای تان انجام داده اید؟ نتیجه ای هم گرفتید؟ کتاب ها، جلسات و سمینارهای موفقیت، جملات انگیزشی همگی یک روش را دنبال می کنند و تنها از شما می خواهند که تمرکز کنید، باور کنید تا دست پیدا کنید، بکوبید تا […]