آرشیو برچسب های: غلبه بر ترس با اعتماد بنفس

غلبه بر ترس در مسیر هدف گذاری

راه های غلبه بر ترس

آیا فرد شجاعی هستید؟ آیا فکر می کنید چیزی برای ترسیدن وجود ندارد و همه چیز تحت کنترل تان است؟ خیلی ها از حشرات می ترسند شما چطور؟ شاید تصور می کنید که اگر از حشرات، تاریکی، حبس شدن و … نمی ترسید پس شجاع هستید. بسیاری از مردم ترس و واهمه ای از محیط […]