آرشیو برچسب های: یوگا

مدیریت نمودن استرس را چگونه اجرا کنیم تا بتوانیم زندگی عالی و شادی را داشته باشیم ؟

با استرس چه کنیم

مدیریت نمودن‌ استرس مدیریت نمودن‌استرس ؛ استرس و فشار های عصبی مشکل تمامی افراد جامعه است. همه ی ما در زندگی نسبت به مشکلاتی حساسیت داشته و با بروز آنها دچار استرس می شویم. حال این استرس ممکن است به دلیل مشکلات اقتصادی، بیماری خود یا اطرافیان، مشکلات شغلی، افرادی که دوست نداریم با آنها مواجه […]

بکارگیری قانون جذب به کمک ورزش

بکارگیری قانون جذب با ورزش

راه های متفاوتی را برای بکارگیری قانون جذب معرفی نمودیم. تمرینات مختلفی برای آموزش قانون جذب و به کار بردن آن وجود دارد و ممکن است هر کسی بنا بر نیاز خود یکی از راه ها یا همه ی آن ها را استفاده نماید. در این مقاله قصد داریم بکارگیری ورزش را برای قانون جذب […]

۳ تمرین تنفس برای حفظ آرامش و غلبه بر استرس در ۱۰ دقیقه

غلبه بر استرس با تنفس

کارتان زیاد است، دچار بی خوابی شده و فشار های عصبی زیادی را تحمل می کنید و دچار استرس هستید؟ راه های بسیاری برای رسیدن به آرامش به صورت رایگان وجود دارد. برای غلبه بر استرس همه ی چیزی که نیاز دارید یک جفت ریه ی سالم، هوای پاک و ۱۰ دقیقه زمان برای تنفس […]